Zostań Eko-Patriotą!

Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego Urząd Skarbowy ściga pojedynczego obywatela za niepłacenie podatków, przedsiębiorcę za zatrudnianie na czarno, czy właściciela małego sklepu za sprzedaż bez paragonu? Można pomyśleć przecież, że „każdy z nas” jest tylko małą, nieistotną jednostką i budżet państwa nie ucierpi, gdybym to „ja” nie zapłacił należnego podatku. Przecież w skali całej Polski „ja” jestem nic nieznaczącą, niewidoczną gołym okiem kropką. No właśnie, kluczem jest wyrażenie „każdy z nas”, a odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ to „każdy z nas”, czyli każde „ja” składa się na ten państwowy budżet. Gdyby każdy z nas pomyślał „ja” i tego podatku nie zapłacił, budżet by się zawalił, państwo popadłoby w długi, nie zostałyby zrealizowane inwestycje, wszyscy pracujący w sferze budżetowej zostaliby bez wynagrodzenia, a lekarze przestaliby leczyć. Ogólnie byłoby bardzo źle. Dlatego to „ja” jest tak ważne w budowaniu całości. Każde „ja” jest ważne, choć na pozór nie stanowi czegoś ważnego i widocznego. O ważności jednostki świadczą również kampanie społeczne przed wyborami. Jedna osoba nie wybierze, ale każdy głos jest ważny, ponieważ jest częścią całości.

 

A co to ma wspólnego z fotowoltaiką? Już wyjaśniam:

W 2008 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej uchwaliły wprowadzenie w życie Pakietu Energetyczno – Klimatycznego w skrócie nazywanego „Pakietem 3×20”, mającego na celu: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, zwiększenie efektywności energetycznej o 20% w stosunku do prognoz, a także zwiększenie udziału zużycia energii pochodzącej z OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) do 20%, a to wszystko do roku 2020. Pakiet ten dotyczy całej Unii Europejskiej, więc poszczególne kraje mają zobowiązania o różnych wartościach. Polsce przypadło m.in. zwiększenie udziału zużycia energii pochodzącej z OZE do 15%. A jak to wygląda 10 lat później?

W 2008 roku procentowy udział w zużyciu energii ze źródeł odnawialnych w Polsce wynosił 7,7%. Aby wykonać plan „Projektu 3×20” potrzebowaliśmy zwiększyć ten udział dwukrotnie. Polska miała na to 12 lat, więc średnio rocznie udział powinien rosnąć o 0,6 p.p. aby uniknąć wielomiliardowych kar. Do roku 2013 udawało się ten poziom utrzymywać, a nawet nieznacznie wyprzedzać. Progres był na poziomie prawie 1 p.p. Później przez 2 lata udało się zwiększyć udział OZE do 11,9%, ale w kolejnych dwóch latach nastąpił regres i w 2017 roku OZE stanowiło tylko 11% źródła energii w całkowitym zużyciu. Skąd ten spadek? Czyżby likwidowano wiatraki, albo rozkradano farmy fotowoltaiczne? Nic z tych rzeczy. Niestabilna polityka energetyczna dotycząca OZE, brak dofinansowań, niejasne reguły czy niska cena energii na giełdzie towarowej spowodowały zahamowanie inwestycji w odnawialne źródła, a samo zapotrzebowanie na konsumpcję energii elektrycznej rosło z roku na rok. I nadal będzie rosło, a polityka nadal jest nieprzychylna dla dużych inwestycji w odnawialne źródła energii.

 

Jak wspomóc Polskę i zostać Eko – patriotą?

W 1961 roku 35 prezydent USA John F. Kennedy wypowiedział słynną maksymę: „Nie pytaj co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj co ty możesz zrobić dla swojego kraju”. Zadaj więc sobie i Ty to pytanie. Połącz to jeszcze z obecną modą na ekologię i patriotyzm, a możesz zostać Eko – patriotą i zrobić dla swojego kraju coś co i dla Ciebie będzie miało wymierne korzyści. A co konkretnie trzeba zrobić? Wystarczy założyć na swoim dachu instalację fotowoltaiczną. Fotowoltaika jest jedną ze składowych OZE. Ale jaki, jeden „ja”, mam wpływ? I tu wracamy do wstępu tego artykułu. Masz wpływ i to bardzo duży. Tak samo jak ważne są Twoje podatki dla budżetu i Twój głos w wyborach. Możesz być małym ogniwem niewidocznym w skali kraju, ale jesteś bardzo ważną częścią całości. To właśnie dzięki Tobie Polska może zwiększyć udział OZE, co prawda na 15% w 2020 roku nie ma już szans, ale na pewno powstaną nowe terminy i nowe granice do osiągnięcia. Możesz mieć realny wpływ na polską politykę europejską, na zmianę wizerunku Polski na świecie, możesz nawet mieć udział w kreowaniu cen energii elektrycznej, a przez to i cen produktów, które kupujesz. W jaki sposób? Będziesz jednym z wielu bardzo ważnych ogniw, które zwiększą udział OZE, a Polska uniknie wielomiliardowych kar, które i tak przerzucone zostałyby na zwykłych odbiorców. Największą siłę uzyskuje się łącząc małe, wydawałoby się nic nieznaczące elementy. Masz też realny wpływ na poprawę stanu środowiska, bo dzięki Tobie elektrownia wypali mniej węgla i wyprodukuje mniej zanieczyszczeń, a Ty włączając ogrzewanie elektryczne „finansowane” przez Twoją mikroinstalację nie włączysz pieca kopciucha i razem z Tobą odetchną z ulgą sąsiedzi. Ty sam, Twoje dzieci i przyszłe pokolenia skorzystają z Twojej dbałości o środowisko. A co z tego wszystkiego będziesz mieć Ty? Darmowy prąd przez cały rok i świadomość bycia patriotą – Eko-patriotą!