Prosument

Kim jest prosument?

Prosument to właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci elektroenergetycznej. Jest to osoba, która jednocześnie produkuje energię elektryczną jak i ją pobiera z sieci, czyli konsumuje. Z połączenia tych dwóch słów „producent” oraz „konsument” powstał termin „prosument”.

Prosumentem może być wyłącznie osoba prywatna, a wytworzona w mikroinstalacji energia musi być wykorzystana na cele mieszkaniowe. Będąc prosumentem nie można wykorzystywać w żadnym stopniu wytworzonej energii elektrycznej na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

Na czym polega bycie prosumentem?

Największa produkcja prądu w instalacjach fotowoltaicznych zachodzi w ciągu dnia, kiedy jest największe promieniowanie słoneczne. Z reguły w tym czasie 90% właścicieli takich instalacji jest poza domem, a wykorzystanie prądu jest znikome. Działa tylko lodówka oraz ewentualnie pralka i zmywarka z opóźnionym startem, a na dachu trwa produkcja w najlepsze, i o ile nie posiada się odpowiednio dużych akumulatorów to, powstała energia przepadałaby na zawsze. 

I dlatego tak korzystnym rozwiązaniem jest program prosument. Prosumenci podzieleni są na dwie grupy. Właściciele instalacji do 10kWp oraz powyżej 10kWp (ale nie więcej jak 40kWp). Niezmienne dla obu grup są produkcja energii oraz możliwość oddania tak wyprodukowanego prądu do sieci. Z tym że słowo „oddanie” nie jest w tym przypadku dobrane odpowiednio. W rzeczywistości jest to możliwość zmagazynowania prądu w sieci elektroenergetycznej naszego dystrybutora. I teraz pojawia się wcześniej wspomniany podział na dwie grupy prosumentów. Właściciele mniejszych instalacji, o wielkości do 10kWp mogą odebrać 80% zmagazynowanej energii, a właściciele większych, powyżej 10kWp odbierają 70% wyprodukowanego i niewykorzystanego prądu. Innymi słowy za możliwość zmagazynowania niewykorzystanej energii płaci się 20% lub 30% wyprodukowanej energii przez instalację. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla prosumentów, ponieważ nie trzeba kupować magazynów energii, które znacząco podnoszą koszt inwestycji. Magazynować swoją energię można przez 1 rok i w tym czasie należy ją wykorzystać, niewykorzystana jest utracona. Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiednie wielkości instalacji.