Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

DEFINICJE

 • Administrator – WiolMar Projekt Marcin Bagiński, właściciel marki Projekt Słońce, działalność gospodarcza zarejestrowana przy ul. Gagarina 9/3 00-753 Warszawa
 • Serwis – strona internetowa pod adresem https://projektslonce.pl 
 • Serwis zewnętrzny – strony internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Użytkownik – osoba fizyczna, na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którą zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies – „ciasteczka” – dane tekstowe gromadzone w postaci plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • Cookies wewnętrzne – dane tekstowe gromadzone w postaci plików zamieszczanych i odczytywanych na Urządzeniu Użytkownika, zamieszczane przez Serwis Administratora
 • Cookies zewnętrzne – dane tekstowe gromadzone w postaci plików zamieszczanych i odczytywanych na Urządzeniu Użytkownika, zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Serwisu Administratora
 • Cookies sesyjne – dane tekstowe gromadzone w postaci plików zamieszczanych i odczytywanych na Urządzeniu Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończonej sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – dane tekstowe gromadzone w postaci plików zamieszczanych i odczytywanych na Urządzeniu Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia jeśli konfiguracja Urządzenia Użytkownika nie jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji.

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do celów marketingowych oraz serwowania ewentualnych reklam Użytkowników. W szczególności cookies wykorzystywane są do zbierania i przetwarzania danych statystycznych tj. statystyk odwiedzin, statystyk Urządzeń Użytkowników i ich zachowania. Dane te gromadzone są w celu analizy statystycznej odbiorców Serwisu i ciągłego ulepszania Serwisu. Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wspierania usług społecznościowych. Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić korzystanie z Serwisu.

Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie tą drogą jakichkolwiek wirusów lub innego niechcianego oprogramowania jest praktycznie niemożliwe. Zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za Cookies zewnętrzne zastosowane przez partnerów Serwisu. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki prywatności.

SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z poniższymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Facebook

MOŻLIWOŚCI REZYGNACJI Z COOKIES

Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Informacje o sposobie ograniczenia przechowywania plików Cookies znajdują się tutaj. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany powyższej Polityki prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników. Zmiany w Polityce prywatności zawsze będą publikowane na niniejszej stronie i wchodzą w życie w dniu publikacji.